Rehabilitering

Å rehabilitere, bygge om, oppgradere.
Alt handler om å gjøre det beste ut av noe du allerede har. Vi har lang erfaring innen kunsten å hente ut potensialet som ligger i eksisterende bygg, gjennom å jobbe profesjonelt med strukturer, materialer, overflater og finish.

Enten det er snakk om bevaring av klassiske bygg eller å modernisere gjennom farger og materialvalg: Vår byggtekniske kompetanse gjør deg trygg på at den bygningsmessige strukturen ivaretas på beste vis.

Vi er vant til å jobbe tett med arkitekter, interiørarkitekter og designere. Vårt løfte er å levere i henhold til inngåtte avtaler.

Eksempler på renoveringer vi har gjort finner du i prosjektgalleriet.